Văn Phòng

06 Thăng Long.
Phường 4, Quận Tân Bình
Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại:+84­ (0) 8 ­38 11 26 74
+84 (0) 8­ 38 11 ­64 54
Fax:+84 (0) 8 38 11 67 18
Email: saehan@saehan.vn

Đường không và đường biển - phương tiện vận tải nào là phù hợp?

Một số ý phân tích và so sánh về ưu điểm và nhược điểm giữa hai phương tiện vận tải Quốc tế thông dụng nhất...

Chi tiết